Разговор с Бог

– Какво има?
– Тъпо ми е...
– Защо?
– Не знам...
– Утре имаш рожден ден.
– Би ли взел лопатата на Сатурн, че явно ми е изкопал дупка!

Разговор с Бог

– Какво има?
– Тъпо ми е...
– Защо?
– Не знам...
– Утре имаш рожден ден.
– Би ли взел лопатата на Сатурн, че явно ми е изкопал дупка!
– Да видим какво не ти е наред... Жива и здрава си. Близките ти хора също. Подарил съм ти син. Родителите ти са живи и здрави.
– Ух... вярно е. Благодаря ти, това са много важни неща. Някак съм ги приела по дифолт, а не бива, знам.
– Дал съм ти такава работа, каквато ми поиска. Помниш ли?
– Помня... Да не съм затворена в офис по цял ден, никой да не ми диша въздуха и да ми седи на главата, да не се налага да правя едно и също нещо ден след ден, да мога да карам кола, да виждам слънцето и никой да не ми краде живота от девет до пет за пари.
– Не съм ли благословил и труда на ръцете ти?
– Да, така е. Не се тревожа утре с какво да купя хляба и ще мога ли да платия сметките. Не си допуснал на някой да дължа пари. Благодаря ти.
– Благословил съм те и с приятели, които те обичат. Посред нощ да ги повикаш, ще дойдат.
– И това е вярно. Благодаря ти и за тях. Много повече са от пръстите на двете ми ръце.
– Не съм ли те благословил и с умения?
– Да, има неща, които мога да правя добре. Благодаря ти и за това.
– Отнел ли съм ти възможността да тичаш по зелени поляни, да слушаш песента на птиците и да чуваш ромола на дъжда? А, да усещаш росата по дланите си? Можеш ли да виждаш облаците по небето и гнездата в клоните на дърветата? Можеш ли да запееш, ако искаш?
– Мога, мога всичко това. Мога също и да плувам в морето, да слушам музика, да гледам картина. Мога да прегърна и да кажа обичам те мога.
– Всеки път когато преминаваше през долината на мрачната сянка, оставил ли съм те сама?
– Не, никога. Дори, когато аз те оставях и те забравях, ти беше верен и нито ме остави, нито ме забрави.
– Когато извикаш към мене, чувам ли те?
– Винаги ме чуваш и простираш ръката си над мене. И ми даваш според твоята мярка, натъпкана, стърсена и препълнена. Благодаря ти за всичко, което имам и за онова, което нямам. Всеки ден е ден рожден.